Yritys

Paneliankosken Voima on vuonna 1912 perustettu, asiakkaittensa omistama paikallinen energiayhtiö. Yhtiön toimipiste sijaitsee Paneliassa ja jakelualueeseen kuuluvat Eura ja Eurajoki. Yhtiössä työskentelee 21 henkilöä, asiakkaita on kaikkiaan n. 9 600 kpl. Yhtiöllä on omistuksessaan kaksi vesivoimalaitosta, Paneliassa vuonna 1921 ja Eurajoen Pappilankoskessa vuonna 1932 valmistunut laitos.

Toimintajärjestelmä
Paneliankosken Voimalla on käytössään laatu-, ympäristö-, energíanhallinta- sekä työterveys- ja turvallisuusstandardien vaatimukset täyttävä toimintajärjestelmä.

Yhteistoiminta
Paneliankosken Voima on varmistanut hyvän sähkön toimitusvarmuuden sekä kustannustehokkuuden yhteistoiminnan avulla. PKV tekee yhteistyötä naapuriyhtiöiden Kokemäen Sähkön ja Köyliön-Säkylän Sähkön kanssa. PKV on mukana myös Satapirkan Sähkö Oy:ssä (SPS). SPS on yhdeksän energiayhtiön omistama yhteistoimintayhtiö, jonka tehtävänä on hankkia osakkaiden tarvitsema fyysinen sähköenergia ja tuottaa käytönvalvontaan, taseselvitykseen ja tietojärjestelmiin liittyviä palveluja asiakasyrityksilleen.

Energia-alan organisaatioita
Energiamarkkinavirasto on Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva energiamarkkinoita valvova ja kehittävä virasto.
Energiateollisuus ry on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.
Paikallisvoima ry on paikallisten energiayhtiöiden edunvalvontajärjestö, joka haluaa turvata pienten energiayhtiöiden toimintaedellytykset ja kannattaa aitoa kilpailua.

Lue lisää kumppaneistamme